Terra, sorres i graves (BMO/S BMO/P BMV/2 BMV/P BL BMO/L)

Les bivalves d’Idrobenne són òptimes per a l’extracció de materials solts com ara argiles, terres, sorres i graves. Idrobenne fabrica diferents tipus de bivalves amb la intenció de fer-ne un implement “ad hoc”, gairebé a mida.

Tipus d'implement adequat per a aquest tipus de residu: